Persondatapolitik

Persondatapolitik og cookieinformation

Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Campacamp indsamler og behandler oplysninger om dig. 
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Campacamps hjemmeside, www.campacamp.dk.

Campacamp er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Campacamp kan ske via kontaktoplysningerne anført under afsnittet Kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger hjemmesiden, www.campacamp.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af www.campacamp.dk. Eksempelvis indsamler vi viden om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktionen på www.campacamp.dk, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du lejer et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du lejer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at fortryde og reklamere. Oplysninger om det lejede kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved leje indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formåleter at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til fragtselskabet, som skal levere din vare. 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vores eksterne samarbejdspartnere er MS Host, Mediastyle, Shipmondo, Visma e-conomic a/s og Christian Ravnkilde.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

Indsigtsretten

2.1.Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

2.2.Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@campacamp.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

3.1.Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

Retten til sletning

4.1.I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.1.Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet

6.1.Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os udleveret.

Retten til indsigelse

7.1.Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

7.2.Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke

8.1.Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@campacamp.dk.

Retten til at klage

9.1.Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med leje via www.campacamp.dk jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit lejemål. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Campacamp er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.campacamp.dk.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte Campacamp på tlf: +45 20300802, eller e-mail: info@campacamp.dk

Dette er version 1 af Campacamps persondatapolitik dateret den [01/04-2020].

Information om brug af cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, www.campacamp.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Denne hjemmeside er drevet og ejet af: Rasmus Koch Karlshøj CVR-nr. DK33085389 Adresse: Højlandsvangen 3, 2700 Brønshøj, Danmark, Tlf. +4520300802 E-mailadresse info@campacamp.dk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lagres på din computer. Cookies er anonyme og indeholder ikke personligt data. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies anvendes til at lære om brugerens færden på websitet og til at gøre den service vi leverer bedre. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker for eksempel, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have hjemmesiden på. Vi bruger også cookies til at målerette annoncer og salgsoptimere hjemmesiden.

Cookies kan overordnet inddeles i nedenstående grupper:

Nødvendige cookies: Hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom sidenavigation og indkøbskurv. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Funktionelle cookies: Gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på, for eksempel den region som du befinder dig i.

Statistiske cookies: Hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Marketing cookies: Bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Du kan læse mere om dine muligheder for at slette dine cookies i opsætningsvejledningen i din browser.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail info@campacamp.dk.

Sådan kan du klage over hjemmesidens information om cookies

Hjemmesiden er en del af Foreningen for Dansk Internet Handels (FDIH) cookiemærke,og hvis du som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookie-reglerne, kan du derfor rette din klage til FDIH.

Inden du sender din klage til FDIH skal følgende forudsætninger være opfyldt:
Du har forinden klaget direkte til den ansvarlige for den pågældende hjemmeside med en udførlig beskrivelse af, hvor og hvad hjemmesiden ikke overholder den danske vejledning.

Din klage er blevet afvist eller forholdet ikke er afhjulpet senest 30 arbejdsdage efter modtagelse af klagen.

Opfylder du ovenstående krav, skal du sende din klage til FDIH på kontakt@fdih.dk. Klagen skal indeholde: Dit navn, din adresse, din e-mail, dit telefonnummer, hjemmesidens www adresse, detaljeret beskrivelse af klagens indhold, dokumentation for tidligere klage til hjemmesiden.

FDIH vil herefter behandle din klage inden for rimelig tid. Får du medhold, bliver cookiemærket frataget hjemmesiden.