LEJE- OG LEVERINGSBETINGELSER

leje- og leveringsbetingelser

Disse leje- og leveringsbetingelser finder anvendelse på leje af alle produkter på vores hjemmeside:
www.campacamp.dk

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via campacamp.dk.

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

 

Booking og indgåelse af lejeaftale

Bookning kan foretages indtil 10 dage før det lejede skal stilles til rådighed for kunden, så længe ønskede varer er på lager.

Ved ønske om bookning med kortere varsel kontakt da Campacamp via e-mail info@campacamp.dk.

Der er først indgået en bindende aftale om leje af Campacamp’s produkter, når du modtager en ordrebekræftelse fra os.

Depositum

Ved indgåelse af aftalen betales et depositum på 500 DDK. Depositummet er til sikkerhed for vores eventuelle erstatningskrav ved kundens misligholdelse af aftalen. Som misligholdelse anses forsætlig eller uagtsom ødelæggelse eller manglende rengøring af det lejede, samt manglende opfyldelse af aftalen og forsinket tilbagelevering af det lejede.

Depositummet tilbagebetales, når det lejede er tilbageleveret til Campacamp i overensstemmelse med aftalen.

Betaling

Campacamp modtager betaling med [Indsæt de betalingsmåder, som du accepterer Visa/Dankort, Visa/ Visa Electron og MasterCard.

Alle gebyrer som forekommer ved betaling pålægges kortholder.

Lejebeløbet trækkes, når ordren bliver lagt.

Priserne er angivet i danske kroner og er naturligvis inklusive moms.

Alle priser er udlejningspriser.

Levering og returnering

Det lejede afhentes i valgte pakke shop, med mindre du har valgt privat levering eller andet er aftalt med Campacamp. Vi sender varen med posten således at den, i følge fragtselskabets leverings tidstabel, er til rådighed i pakke shoppen senest 1-2 dage inden lejeperiodens start.

Returnering af det lejede gøres fra samme pakkeshop som du modtog det lejede. Varen skal returneres i den emballage du modtog det i og du skal bruge medfølgende forudbetalte returpakkelabel til returnering af det lejede. 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Ønsker du det lejede leveret inden de 14 dages fortrydelsesfrist er udløbet, fratræder fortrydelsesretten.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail hvor du oplyser, at du fortryder til Campacamp, info@campacamp.dk.
Anvend denne fortrydelsesblanket.

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Reklamation – klager over tjenesteydelsen

Vi håber, du er tilfreds med vores ydelser, men hvis du synes at ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på tlf. +4520300802 og e-mailadresse info@campacamp.dk.

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Oplysning om klagemuligheder

Vi håber du tager kontakt med os, hvis du ikke er tilfreds med vores ydelse, men vil desuden informere dig om andre klagemuligheder.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@campacamp.dk. 

Øvrige betingelser ved leje hos Campacamp

§1 Der tages forbehold for at ønskede vare er udlejet, trykfejl samt fejl på hjemmesiden.

§2 Der betales altid et depositum på 500 DDK. Depositummet tilbagebetales efter rettidig tilbagelevering af udstyret i god og uskadt stand.

§3 Campacamp er ansvarlig for at produkterne er i funktionsdygtig stand ved levering. I tilfælde af mangler skal dette rapporteres til Campacamp, e-mail: info@campacamp.dk, så hurtigt som muligt.

§4 I tilfælde af skader på, tab eller manglende tilbagelevering af lejede produkter vil lejer blive opkrævet betaling af værdien af det lejede på udlejningstidspunktet, reparationsomkostninger eller køb af samme/lignende produkter i det omfang, det ikke kan dækkes af det betalte depositum.

§5 Det er lejers ansvar at gennemgå det lejede for fejl og mangler ved levering. 

§6 Der tages et gebyr på 500 DDK for rengøring, såfremt udstyret leveres tilbage i en stand, som kræver, at det skal rengøres ekstra. Udstyret skal afleveres i samme stand som ved modtagelse, bortset fra normal slitage.

§7 Når du lejer en sovepose, og du som lejer ikke bruger den medfølgende silkelagenpose, tilkommer et gebyr på 500 DDK. per sovepose for udgifter til vask af soveposen efter lejeperioden.

Desuden tages et gebyr på 500 DDK. per sovepose hvis en soveposen tilbageleveres snavset, våd eller meget fugtig. Dette dækker udgifter til vask og tørring.

§8 Udstyret skal tilbageleveres på aftalte pakkeshop senest dagen efter lejeperioden udløber, hvis ikke anden skriftlig aftale er lavet med Campacamp. Ved privat levering afhenter vi det lejede efter aftale med dig.

§9 I forbindelse med opstilling og brug af udstyr lejet hos Campacamp, kan der ikke rejses erstatningskrav mod udlejer for skader på græs, fliser, gulve m.v.

§10 Det lejede udstyr benyttes på eget ansvar. Her henvises til sikkerhed, forsigtighed og forståelse for anvendelse af for eksempel økser, knive og gas.

§11 Campacamp henviser til leverandørens anbefalinger ved opsætning, brug og nedpakning af udstyr. Se f.eks. instruktionsfilm under de valgte produkter i shoppen på www.campacamp.dk, vedlagte manualer i udlejningspakkerne, Tentsiles hjemmeside for anbefalinger angående Stingray telt, Amok Equipments hjemmeside for anbefalinger angående Amok Draumr hængekøje, o.s.v.

Campacamp ejes og drives af: 
Rasmus Koch Karlshøj
CVR 33085389
Højlandsvangen 3
DK – 2700 Brønshøj
Tlf. +45 20300802
info@campacamp.dk
www.campacamp.dk